Poskytovatelem audiovizuální mediální služby na vyžádání www.infotvbrno.cz je ve smyslu zákona c. 132/2010 Sb. je spolecnost TP Pohoda s.r.o., Stavební 992/1, 708 00 Ostrava - Poruba.
Spolecnost je zapsána u Krajského soudu v Ostrave, složka C 50459, IC 268 52 683.
Orgánem dohledu nad poskytováním audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) se sídlem v Praze.
Adresa sídla RRTV a kontakt na Úrad RRTV je na webových stránkách www.rrtv.cz .
Kontakty:
Tel: +420 725 888 899

TP Pohoda s.r.o., Stavební 992/1, 708 00 Ostrava - Poruba.

 

 ©  Info TV Brno a Jižní Morava / Copyright 2018   -  Všechna práva vyhrazena
       Developed by Martina